CRB

Mae Cymorth Llaw wedi cofrestru fel Corff Ymbarél sy’n darparu mynediad ar gyfer llawer o gwmnïau at Wasanaeth Datgelu’r Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB).

Fel corff cofrestredig, fe fyddwn ni’n darparu:

  • Datgeliad Safonol
  • Datgeliad Manylach

I gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ffoniwch 01248 679922 os gwelwch yn dda, a gofyn am y gwasanaeth Datgelu CRB.