News

Former Employee Support’s Business Growth

Former Employee Heini to Support Business Growth in Developing Countries

Heini Davies, a former employee at Cymorth Llaw will be heading off to Uganda for ten weeks at the end of March to volunteer with Challenges Worldwide on a scheme called ICS Entreprepreneur. It is a government-funded programme that tackles poverty in some of the world’s poorest communities by supporting entrepreneurs and small businesses in developing countries. 

Cyn-Weithiwr Heini i Gefnogi Busnesau mewn Gwledydd Datblygedig

Ar ddiwedd mis Mawrth bydd Heini Davies yn teithio mewn carfan o wirfoddolwyr i Uganda gyda’r elusen Challenges Worldwide er mwyn cymryd rhan mewn rhaglen ‘ICS Entrepreneur’. Mae’r rhaglen yn cael ei noddi gan y llywodraeth a’i nôd yw i weithio tuat at drechu thlodi mewn cymunedau tlotaf y byd gan gefnogi entrepreneuriaid mewn gwledydd datblygedig.